Ag seoladh earraí ar ais agus malartuithe


Cuireann Wild Piccolo polasaí malartaithe agus chun earraí a sheoladh ar ais. Molaimid d’earraí
peataí a thriail sa bhaile, chun salachar nó damáiste a sheachaint ar bhun-chaoi an earra. Mura
bhfuil tú sásta le d’earra, is féidir leat é a sheoladh ar ais (gan é a bheith caite ag do pheata), sa
bhun-phacáistíocht inmhúirnithe.
Le bheith incháilithe d’aisíoc/malartú/creidmheas – déan cinnte nach gcaitear d’earra agus go
bhfuil an caoi céanna air is a bhí air an lá a tháinig sé. Caithfear an earra a sheoladh ar ais laistigh
de 14 lá ón dáta seolta.


1. Malartuithe
Má tá locht ar do ar d’earra do chúis ar bith, tar i dteagmháil linn láithreach bonn. Más gá é
a mhalartú le haghaidh toise difriúil, cuir nóta le do phacáiste nuair a sheolfar ar ais é agus
tabhair eolas dúinn faoin earra ionaid a theastaítear. Tá malartaithe ar fáil saor in aisce
(seachas costas postais ar ais chugainn).

2. Aisíocaíochtaí
Nuair a fhaightear d’earra ar ais agus nuair a bhreathnófar air, má tá gach rud i gceart,
próiseáilfimid an aisíocaíocht.


Tabhair do d’aire, bíonn tréimhse proiseála ann go minic sula léireofar an aisíocaíocht i do
chuntas.

Mura bhfuil d’aisíocaíocht faighte agat go fóill, déan seic le do chuntas bainc arís nó téigh i
dteagmháil le do bhanc le haghaidh a dtréimhse próiseála, le do thoil.
Má tá gach rud anseo déanta agat agus mura bhfuil d’aisíocaíocht faighte agat go fóill, téigh i
dteagmháil linn le do thoil ag heywildpiccolo@gmail.com