Polasaí príomháideachais

Go raibh maith agat as cuairt a thabhairt ar ár siopa ar líne. Tá cosaint do phríobháideachais an-
tábhachtach dúinn. Aimseoidh tú miondealú leathan ar an gcaoi a phléimid le do shonraí thíos.
Deartar ár bhFógra Príobháideachais le heolas a thabairt duit maidir lenár gcleachtais i dtaobh
bauliúcháin, úsáid agus nochtadh eolas pearsanta a d’fhéadfadh ár ngréasáin a chur ar fáil dúinn
nó a bhailiú trí bhealaí eile, m.sh. go pearsanta, trí fhoirm ar líne, ríomhphost, nó cumarsáid
gutháin. Rialaítear an fógra seo ag Rialachán Ginearálta maidir le Consaint Sonraí an AE
(RGCS), ó 25 Bealtaine 2018,
rialtaítear é go dtí 25 Bealtaine ag an Acht um Chosaint Sonraí
1998.

1. Rochtain ar shonraí agus ar óstáil

Le gach cuairt a thugtar ar an suíomh, stórálann an friothálaí eolas achomair go huathoibríoch ar
nós ainm na gcomhad iarrtha, do sheoladh IP, do chrios ama agus dáta agus am an iarratais.
Déantar anailís ar shonraí rochtana le rath ár suíomh agus na seirbhísí a chinntiú.

2. Bailiúchán sonraí agus úsáid ar son próiséáil d’ordú agus chun cuntas custaiméara a oscailt.

Bailímid sonraí pearsanta a thugtar dúinn de d’ainneoin lenár seirbhís a chur i gcrích,
le dul i dteagmháil linn nó trí chuntas custaiméara a chruthú linn. Marcáiltear réimsí
riachtanacha, mar teastaíonn na sonraí chun an tseirbhís a chomhlíonadh. Bainimid
úsáid as na sonraí a nochtar dúinn chun an conradh a chomhlíonadh agus
d’fhiosrúcháin a phróiseáil dar leis an RGCS. Ar chríochnú na seirbhíse nó scriosadh
do chuntas custaiméara, cuirfear srian ar thuilleadh próiseála ar do shonraí, agus
scriosfar do shonraí ag deireadh na tréimhse coinneála faoi na rialúcháin chaoi.

3. Traschuir sonraí

Nochtaímid do shonraí (ainm, seoladh agus seoladh ríomhphoist) go dtí an
comhlacht loingseoireacha, a theastaítear chun d’ordú a sheoladh chugat agus chun
uimhir loingseoireachta do lastais a fháil.

4. Nuachtlitir agus fógraíocht

Nuair a cheannaíonn tú tairgí uainn, cláraítear tú go huathoibríoch ar shíntiús dár
nuachtlitir. Is féidir leat díchlárú ón nuachtlitir ag am ar bith. Chun é seo a
dhéanamh, is féidir leat dul i dteagmháil linn go díreach nó bain úsáid as an nasc
‘tarraing as’sa nuachtlitir. Nuair a dhéanann tú seo, scriosfaimid do sheoladh
ríomhphoist ónár liosta seachadta.

5. Fianáin agus anailís

Bainimid úsáid as fianáin, píosa sonraí a stóireáiltear ar do ríomhaire ina bhfuil
sonraí faoi do ghníomhaíochtaí ar líne chun taithí an chustaiméara a fheabhsú ar
ár siopa ar líne. Ní choinnítear aon eolas pearsanta so-aitheanta a chuirtear
isteach ar ár suíomh. Bainimid úsáid as fianáin freisin má logálann tú isteach le
ligean duit fanacht logáilte isteach ar an suíomh. Cabhraíonn fianán duit an
tseirbhís is fearr a bheith agat ar ar suíomh agus cabhraíonn sé linn seirbhís níos
oiriúnaithe a thabhairt duit. Nuair a dhúnann tú an fhuinneog, cuirtear deireadh
le rochtain ar fhianáin.

6. Úsáid Google Analytics ar son anailísí idirlíne

Baineann an suíomh seo úsáid as Google Analytics ar mhaithe le hanailísí idirlíne,
seirbhís anailíse idlíne a chuireann Google ar fáil (www.google.com) chun anailís a
dhéanamh ar d’úsáid ar an suíomh seo. Tarchuitear agus stóráiltear an t-eolas a
bhailítear faoi d’úsáid ar an suíomh seo go huathoibríoch trí fhianáin ar fhriothálaí
Google sna Stáit Aontaithe.

7. ​Do chearta

Má tá ceist ar bith agat maidir leis an gcaoi a bhailimid, a phróiseáilimid nó a úsáidimid do
shonraí pearsanta, más maith leat ceist a chur, ceartúchán a dhéanamh, do shonraí a scriosadh

nó a bhlocáil, nó más maith leat aon ceadúnas a aistarraingt nó úsáid sonraí áirithe a sheachaint
nó a dhiúltiú, is féidir leat dul i dteagmháil linn go díreach tríd an seoladh ríomhphoist ar ár
leathanach sonraí teagmhála.